VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT


Varaukset tehdään sähköpostitse discoverlapland@gmail.com tai anettelatvapiikkila@gmail.com. Jos haluat peruuttaa retken, ota yhteyttä osoitteeseen discoverlapland@gmail.com tai anettelatvapiikkila@gmail.com.


Hetta-Pallas vaellus:

Kun olet ilmoittautunut mukaan sähköpostitse, saat paluupostina laskun. Kun lasku on maksettu, on paikka vaellukselle varattu ja saat jälleen paluupostina vaelluksen materiaalit.


Jos perut osallistumisesi vaellukselle missä kohtaa tahansa, pidätämme maksetusta laskusta toimitetut vaelluksen materiaalien kulut sekä toimistokulut 175€. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com.


Jos perut retken 60 päivää ennen retken aloituspäivämäärää, palautamme sinulle 175€.
Jos perut retken alle 60 päivää, kuitenkin 30 päivää ennen retken aloituspäivää, palautamme sinulle 87,50€.
Jos perut retken 29 päivää tai alle ennen retken aloituspäivämäärää, ei palautusta.


Haltin vaellus:

Kun olet ilmoittautunut mukaan sähköpostitse, saat paluupostina materiaalikululaskun 250€. Kun lasku on maksettu, on paikka hiihtovaellukselle varattu ja saat paluupostina hiihtovaelluksen materiaalit; pakkauslistan ja retkisuunnitelman sekä onlinetapaamisten linkit.

Vaelluksen loppulaskun 570€ saat sähköpostiisi vaelluksen aloituspäivänä, jolloin lasku tulee maksaa ja lähettää tästä kuittikopio osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com.

Jos perut osallistumisesi vaellukselle missä kohtaa tahansa, pidätämme toimitetut hiihtovaelluksen materiaalien kulut sekä toimistokulut 250€. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com.


Hetta-Pallas hiihtovaellukset:

Kun olet ilmoittautunut mukaan sähköpostitse, saat paluupostina materiaalikululaskun 250€. Kun lasku on maksettu, on paikka hiihtovaellukselle varattu ja saat paluupostina hiihtovaelluksen materiaalit; pakkauslistan ja retkisuunnitelman sekä onlinetapaamisten linkit.

Hiihtovaelluksen loppulaskun 640€ saat sähköpostiisi hiihtovaelluksen aloituspäivänä, jolloin lasku tulee maksaa ja lähettää tästä kuittikopio osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com.

Jos perut osallistumisesi hiihtovaellukselle missä kohtaa tahansa, pidätämme toimitetut hiihtovaelluksen materiaalien kulut sekä toimistokulut 250€. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com.


Haltin hiihtovaellus:

Kun olet ilmoittautunut mukaan sähköpostitse, saat paluupostina materiaalikululaskun 290€. Kun lasku on maksettu, on paikka hiihtovaellukselle varattu ja saat paluupostina hiihtovaelluksen materiaalit; pakkauslistan ja retkisuunnitelman sekä onlinetapaamisten linkit.

Hiihtovaelluksen loppulaskun 1000€ saat sähköpostiisi hiihtovaelluksen aloituspäivänä, jolloin lasku tulee maksaa ja lähettää tästä kuittikopio osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com.

Jos perut osallistumisesi hiihtovaellukselle missä kohtaa tahansa, pidätämme toimitetut hiihtovaelluksen materiaalien kulut sekä toimistokulut 290€. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com.

Jos lähisukulaisen tai matkan osapuolen äkillinen sairaus / vamma / kuolema voi johtaa peruuttamiseen, sinun on varmistettava, että matkavakuutuksesi kattaa varauksen kustannukset. Jopa tällaisissa tapauksissa varausehdot ovat edellä mainitut. Jos peruutat, ota heti yhteyttä osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com. Peruutustilanteessa osallistumisoikeutta ei voi siirtää tuleville vaelluksille.

Asiakas on velvollinen olemaan ajallaan ohjelman aikataulun mukaisesti. Myöhästyminen ei oikeuta ohjelman palautusta tai uudelleenjärjestelyä. Ole lähtöpaikassa 10-15 min aikaisemmin kuin lähtöaika.

HUOM! Pidäthän huolen, että sinulla on voimassa oleva vapaa-ajan sekä matkavakuutus retken aikana.

UK hiihtovaellus

Kun olet ilmoittautunut mukaan sähköpostitse, saat paluupostina materiaalikululaskun 350€. Kun lasku on maksettu, on paikka hiihtovaellukselle varattu ja saat paluupostina hiihtovaelluksen materiaalit; pakkauslistan ja retkisuunnitelman sekä onlinetapaamisten linkit.

Hiihtovaelluksen loppulaskun 1000€ saat sähköpostiisi hiihtovaelluksen aloituspäivänä, jolloin lasku tulee maksaa ja lähettää tästä kuittikopio osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com.

Jos perut osallistumisesi hiihtovaellukselle missä kohtaa tahansa, pidätämme toimitetut hiihtovaelluksen materiaalien kulut sekä toimistokulut 350€. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com.


Naisten FINLAV lumiturvallisuus 1 YLLÄS

Kun olet ilmoittautunut mukaan sähköpostitse, saat paluupostina laskun. Kun lasku on maksettu, on paikka kurssille varattu.

Asiakkaan peruutukset 2 kuukautta ennen retken alkua: 100% palautus
Asiakkaan peruutukset 1 kuukausi ennen retken alkua: 50% palautus
Asiakkaan peruutukset alle kuukausi ennen retken alkua: Ei hyvitystä

Jos lähisukulaisen tai matkan osapuolen äkillinen sairaus / vamma / kuolema voi johtaa peruuttamiseen, sinun on varmistettava, että matkavakuutuksesi kattaa varauksen kustannukset. Jopa tällaisissa tapauksissa varausehdot ovat edellä mainitut. Jos peruutat, ota heti yhteyttä osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com. Peruutustilanteessa osallistumisoikeutta ei voi siirtää tuleville retkille.

Asiakas on velvollinen olemaan ajallaan ohjelman aikataulun mukaisesti. Myöhästyminen ei oikeuta ohjelman palautusta tai uudelleenjärjestelyä. Ole lähtöpaikassa 10-15 min aikaisemmin kuin lähtöaika.


MAASTOPYÖRÄVAELLUS SUOMI - RUOTSI - NORJA

Kun olet ilmoittautunut mukaan sähköpostitse, saat paluupostina materiaalikululaskun 140€. Kun lasku on maksettu, on paikka retkelle varattu ja saat paluupostina retken materiaalit.


MTB-vaellusken loppulaskun 540€ saat sähköpostiisi retken aloituspäivänä, jolloin lasku tulee maksaa ja lähettää tästä kuittikopio osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com.


Jos perut osallistumisesi retkelle missä kohtaa tahansa, pidätämme toimitetut materiaalien kulut sekä toimistokulut 140€. Ilmoittautumisen peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen anettelatvapiikkila@gmail.com.


MUUTOKSET:

Kaikki varaukseen tehtävät muutokset on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen Discoverlapland@gmail.com tai anettelatvapiikkila@gmail.com. Pyydetyt muutokset edellyttävät Discover Laplandin kirjallista hyväksyntää.


PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU

Palveluntuottaja, Discover Lapland, harjoittaa toimintaansa asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioiden Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.


MUUT VAHINGOT

Palveluntuottajaa voidaan pitää vastuussa ainoastaan henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ohjelman/palvelun tuottamisen yhteydessä aiheutuneesta onnettomuudesta, joka on seurausta palveluntuottajan tai sen henkilökunnan tai alihankkijan virheellisestä toiminnasta tai viallisesta laitteesta. Palveluntuottaja ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa osallistujan omasta matka- tai vapaa-ajanvakuutuksesta.

Osallistujalla tulee olla voimassa oleva vapaa-ajanvakuutus sekä matkavakuutus.


RASKAUS JA MUUT TERVEYDELLISET SEIKAT

Raskaana oleva nainen osallistuu Discover Laplandin retkille omalla vastuullaan, hänen tulee kertoa raskaudestaan ilmoittautuessaan. Osa ohjelmista ja palveluista voi olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua erilaisille fyysisille rasituksille ja kuormituksille. Mikäli osallistuja epäilee terveydentilansa olevan esteenä ohjelmaan/palveluun osallistumiselle tai epäilee terveydentilansa vaarantuvan ohjelman/palvelun aikana, tulee osallistujan varmistaa lääkäriltä rajoittaako terveydentila hänen osallistumistaan. Asiakas osallistuu ohjelmiin/palveluihin aina omalla vastuullaan. Varaajan tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä osallistujien terveydellisistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa ohjelman suorittamiseen. Mikäli terveydellinen seikka vaatii erikoisjärjestelyjä ohjelman/palvelun suhteen (esimerkiksi erillisen kuljetuksen / toisen oppaan), on palveluntuottajalla oikeus veloittaa erikoisjärjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset kulut asiakkaalta. Asiakas osallistuu ohjelmaan/palveluihin aina omalla vastuullaan.


OIKEUTEMME PERUUTTAA VARAUS / RETKI

Pidätämme oikeuden peruuttaa varaus tai retki ylivoimaisen esteen tai muiden syiden vuoksi, jotka eivät ole Discover Laplandin hallinnassa. Hetta-Pallas vaellusten osalta maksetusta laskusta ei palauteta toimisto- ja materiaalikuluja, loppu summa palautetaan 100%. Muiden retkien osalta Discover Laplandin peruessa retki missä kohtaa tahansa ennen retken aloituskohtaa, Discover Lapland pidättää maksetut materiaalikustannuksista lähetetyt laskut.

Pidätämme oikeuden perua varauksen, jos maksuja ei suoriteta ajallaan.


SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Lapin käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.