VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT


Varaukset voidaan tehdä sähköpostitse Discoverlapland@gmail.com ja anettelatvapiikkila@gmail.com. Kun olet tehnyt varauksen, saat viestin takaisin, jossa on tarkempi kuvaus retkestä ja siihen vaadittavista varusteista sekä lasku retkestä. Varauksesi on voimassa laskun maksamisen jälkeen.


PERUUTUSEHDOT


Asiakkaan peruutukset 2 kuukautta ennen retken alkua: 100% palautus
Asiakkaan peruutukset 1 kuukausi ennen retken alkua: 50% palautus
Asiakkaan peruutukset alle kuukausi ennen retken alkua: Ei hyvitystä

Jos haluat peruuttaa retken, ota yhteyttä osoitteeseen Discoverlapland@gmail.com tai anettelatvapiikkila@gmail.com.

Jos lähisukulaisen tai matkan osapuolen äkillinen sairaus / vamma / kuolema voi johtaa peruuttamiseen, sinun on varmistettava, että matkavakuutuksesi kattaa varauksen kustannukset. Jopa tällaisissa tapauksissa varausehdot ovat edellä mainitut. Jos peruutat, ota heti yhteyttä osoitteeseen Discoverlapland@gmail.com tai anettelatvapiikkila@gmail.com. Myös peruutuksen tapauksessa yllä olevat peruutusehdot ovat voimassa.

Asiakas on velvollinen olemaan ajallaan ohjelman aikataulun mukaisesti. Myöhästyminen ei oikeuta ohjelman palautusta tai uudelleenjärjestelyä. Ole lähtöpaikassa 10-15 min aikaisemmin kuin lähtöaika.


COVID - 19  epidemian aiheuttamat kansainväliset matkustusrajoitukset


Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa varaustaan varaus- ja peruutusehdoista poiketen sillä perusteella, että varauksen tehnyt Asiakas tai varauksen perusteella ohjelman osallistuvat eivät pääse saapumaan Lappiin tai retken lähtöpaikkaan sen takia, että asiakkaan lähtömaan valtio tai Suomi ovat asettaneet matkustusrajoituksia COVID-19 koronaepidemian takia. Matkustusrajoitukset eivät muodosta Force Majeure – tilannetta, koska COVID – 19 epidemiassa asetettavat kansainväliset matkustusrajoitukset eivät ole ennakoimattomia. Asiakkaan peruutukseen ja saapumatta jäämiseen sovelletaan tässä tilanteessa normaaleja varaus- ja peruutusehtoja.

Yllä todettua sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Asiakkaat eivät pääse Suomeen lentojen peruuntumisen tai aikataulujen muuttumisen takia. Lentojen peruuttaminen ja aikataulujen muuttuminen on mahdollista COVID – 19 epidemian takia eikä kyseessä ole ylivoimainen este, koska kyse ei ole ennakoimattomasta tilanteesta.

MUUTOKSET:


Kaikki varaukseen tehtävät muutokset on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen Discoverlapland@gmail.com tai anettelatvapiikkila@gmail.com. Pyydetyt muutokset edellyttävät Discover Laplandin kirjallista hyväksyntää.


PALVELUNTUOTTAJAN VASTUU


Palveluntuottaja, Discover Lapland, harjoittaa toimintaansa asianmukaiset turvallisuussuunnitelmat sekä terveys- ja turvallisuusstandardit huomioiden Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.


MUUT VAHINGOT


Palveluntuottajaa voidaan pitää vastuussa ainoastaan henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ohjelman/palvelun tuottamisen yhteydessä aiheutuneesta onnettomuudesta, joka on seurausta palveluntuottajan tai sen henkilökunnan tai alihankkijan virheellisestä toiminnasta tai viallisesta laitteesta. Palveluntuottaja ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka ovat korvattavissa osallistujan omasta matkavakuutuksesta.

Osallistujalla tulee olla voimassa oleva vapaa-ajanvakuutus sekä matkavakuutus.


RASKAUS JA MUUT TERVEYDELLISET SEIKAT


Raskaana oleva nainen osallistuu Discover Laplandin retkille omalla vastuullaan.
Osa ohjelmista ja palveluista voi olla fyysisesti vaativia ja osallistujat voivat altistua erilaisille fyysisille rasituksille ja kuormituksille. Mikäli osallistuja epäilee terveydentilansa olevan esteenä ohjelmaan/palveluun osallistumiselle tai epäilee terveydentilansa vaarantuvan ohjelman/palvelun aikana, tulee osallistujan varmistaa lääkäriltä rajoittaako terveydentila hänen osallistumistaan. Asiakas osallistuu ohjelmiin/palveluihin aina omalla vastuullaan.
Varaajan tulee ilmoittaa varauksen yhteydessä osallistujien terveydellisistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa ohjelman suorittamiseen.
Mikäli terveydellinen seikka vaatii erikoisjärjestelyjä ohjelman/palvelun suhteen (esimerkiksi erillisen kuljetuksen), on palveluntuottajalla oikeus veloittaa erikoisjärjestelyistä aiheutuvat ylimääräiset kulut asiakkaalta.
Asiakas osallistuu ohjelmaan/palveluihin aina omalla vastuullaan.


OIKEUTEMME PERUUTTAA VARAUS / RETKI


Pidätämme oikeuden peruuttaa varaus tai retki ylivoimaisen esteen tai muiden syiden vuoksi, jotka eivät ole Discover Laplandin hallinnassa. Maksetusta osallistumisesta palautetaan 100%, jos Discover Lapland peruuttaa retken yli 48 tuntia ennen lähtöä. Jos peruutus tehdään vähemmän kuin 48 tuntia ennen lähtöä, Discover Laplandilla on oikeus pitää maksetut maksut.

Pidätämme oikeuden perua varauksen, jos maksuja ei suoriteta ajallaan.


SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA


Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asiakas voi viedä asian Kuluttajariitalautakuntaan tai Lapin käräjäoikeuteen. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.